มาดูเคล็ดลับการทำความสะอาดบ้านขั้นเด็ดขาด จาก "หนูหิ่น ‒ ผู้จัดการบ้านมืออาชีพ" เพื่อให้ทุกบ้านปลอดภัยจาก COVID-19